Over Jan Neven

Mijn biografie
Exact 180 jaar nadat op 26 april 1798 de Franse schilder Eugène Delacroix geboren werd, zag ook ik het levenslicht. Hij in Charenton-Saint Maurice, ik in Gouda, de stad van kaas en kaarsen. Maar ook de stad van de Sint Janskerk, met haar wereldberoemde gebrandschilderde ramen van de gebroeders Crabeth. In deze enorme kerk, zou ik later meer dan eens een solo expositie hebben, en concerteren bij de opening ervan. Maar voor dat het zover was, moest er nog heel wat water door de Gouwe stromen.

Tekenen en orgelspelen. Dat waren van jongs af aan mijn twee grote passies. In mijn tienerjaren raakte ik ook in de ban van het schilderen met olieverf, het improviseren op het orgel en het componeren. Moest ik nu naar het conservatorium of naar de kunstacademie? Het werd het laatste. Als 16-jarige werd ik toegelaten tot de KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) in Den Haag, richting tekenen en schilderen. Als bijna jongste van de klas en als in ieder geval de jongste die het vol hield.

In 1999 studeerde ik er af. Ik huurde een atelier, nam deel aan groepstentoonstellingen in de grote steden, en had solo exposities in plaatsen als Rotterdam, Gouda, Emmeloord en Voorburg. In Emmeloord kocht Gemeente Noordoostpolder werk van me aan en werd mijn expositie in een dagblad zeer positief besproken door een recensent van het blad Kunstbeeld. In Voorburg werd mijn expositie geopend door de burgemeester van mijn toenmalige woonplaats Waddinxveen. Hij kwam ook kijken als ik Open Atelier hield. Daar kwamen sowieso aardig wat mensen op af. De regionale pers gaf steeds veel aandacht aan mijn activiteiten, maar ook verschillende dagbladen en tijdschriften plaatsten een interview met mij. Mijn atelier was gevestigd in een bedrijfspand en ik kon daar in alle rust werken aan opdrachten en aan vrij werk. Jarenlang gaf ik daar ook cursussen tekenen en schilderen. Ook begon ik gastlessen te geven op scholen. Ik nam deel aan verschillende Kunstmanifestaties en ook tweemaal aan Kunstplein op de Wegwijsbeurs in Utrecht. Beide keren maakte ik deel uit van de organisatiecommissie van het Kunstplein. Ik trad daar ook op als sneltekenaar. Sneltekenen is een tak van sport die ik rond die tijd ben gaan beoefenen. In die tijd was het ook dat ik driemaal in de Goudse Sint Jan exposeerde.*

In 2009 trouwde ik en vestigde me in Veenendaal. In 2010 heb ik de keuze gemaakt om ook nog naar het conservatorium gaan, met de bedoeling om mij ook als musicus te professionaliseren. Ik studeerde hoofdvak orgel aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Ik gaf concerten en werd organist in de Sint Stevenskerk te Werkhoven en in de Ludenkapel in Doorn. In die jaren behaalde ik ook, bij hogeschool Artez in Arnhem, mijn lesbevoegdheid, geldig als eerstegraads. Daar ontdekte ik ook mijn talent voor het schrijven van essays. Na deze periode van met name studeren, ben ik in Veenendaal aan het bouwen geslagen. In het resultaat ervan heb ik mijn atelier ondergebracht. Hier werk ik voornamelijk aan opdrachten, maar ook wel aan vrij werk. Lesgeven is iets wat ik uitsluitend op andere locaties doe. Onlangs heb ik voor het eerst gastlessen gegeven op het gebied van muziek. Dat was op het Prins Maurits College in Middelharnis. Mijn meest opmerkelijke schilderworkshop vond plaats in een hotel in het kader van een teambuildingsactiviteit met veertig man personeel van een bedrijf. Mijn grootste opdrachtgever tot nu toe is een zorginstelling. Voor hen maakte ik negen schilderijen in opdracht. In totaal kochten zij veertien schilderijen bij mij aan. Op deze wijze creëerde de opdrachtgever in samenwerking met mij eenheid in het gebouw. Voor mij was dit daarmee de eerste opdracht die qua omvang doet denken aan opdrachten zoals Eugène Delacroix die ongeveer 180 jaar geleden uitvoerde.

*In 2017 was er opnieuw werk van mij te zien in de Sint Janskerk te Gouda. Dat was op de tentoonstelling waarmee de Reformatie herdacht werd.

Werkbeschrijving schilderijen
Wanneer ik olieverfschilderijen maak, begin ik na een schets in houtskool toch vaak met een onderschildering in acrylverf. Zeker wanneer dit schilderij gedetailleerd uitgewerkt wordt. De tweede laag schilder ik nat in nat* volgens oude meesters principe. De derde laag is zeer transparant van aard. Soms zijn daar zelfs meerdere lagen over elkaar van nodig, terwijl andere delen zo'n zogeheten glaceerlaag niet nodig hebben. Zoals oude meesters naast het schilderen met olieverf ook nog wel eens fresco's schilderden, vind ik het fijn om naast olieverfschilderijen ook schilderijen in acrylverf te maken. Olieverf heeft diepe warme kleuren, waarmee ruimtelijkheid, licht en atmosfeer goed uit de verf kunnen komen.  Acrylverf heeft daarentegen een fenomenale helderheid. Zo waardeer ik beide technieken zeer en schilder ik zowel met olieverf als met acrylverf naar dat de kunst het nodig heeft.  *’Nat in nat’ is een schildertechniek, die als volgt in z’n werk gaat: Eerst maak je hetgeen je gaat schilderen helemaal nat met dunne transparante verf. Daarna schilder je daar in, terwijl de verf nog nat is, de schaduwzijde. Daarbij gebruik je nog steeds transparante verf. Daarna schilder je met dekkende verf de lichtzijde in deze nog natte laag.

Stijlontwikkeling realistische schilderijen
Gedetailleerd realistische schilderijen schilderen, is een passie van mij die ik van jongs af aan beoefen. Op mijn vijftiende maakte ik mijn eerste zelf gecomponeerde olieverf schilderij. Al gauw raakte ik gefascineerd door het realisme. Je moest het er af kunnen pakken vond ik! Licht en ruimtelijkheid inspireerden mij geweldig! En stofuitdrukking natuurlijk, het weergeven van de verschillende materialen! Daaruit ontstond ook mijn wens om te schilderen zoals oude meesters. Een schilderij opbouwen in lagen, en een fraaie penseelvoering beschouwde ik al gauw als onmisbare elementen. Ook het maken van een pakkende compositie begon mij steeds sterker bezig te houden. En dat alles om zo mooi mogelijke schilderijen te maken. Zoals Eugène Delacroix al zei: ‘Een schilderij moet vòòr alles een feest voor het oog zijn’ Ondertussen ontstond bij mij ook de behoefte iets over te brengen. Beeldende kunst is evenzeer een vorm van communicatie als praten. Maar wanneer je praat, gaat het niet om het praten, maar om wat je te vertellen hebt. Daartoe ben ik mij van symboliek gaan bedienen. Detaillering is daarbij middel om die symboliek te onderstrepen. Tegelijkertijd moeten de sterke afsnijdingen er voor zorgen dat je ondanks het gedetailleerde realisme, toch wel eens goed moet kijken wat je nou eigenlijk ziet.  Door de tijd heen is er ook sprake van een ontwikkeling in de manier waarop ik met detaillering om ga. In toenemende mate streef ik er naar de detaillering uit de verf op te laten komen. In de praktijk betekent dat dat van dichtbij de penseelvoering duidelijk zichtbaar is. Van een afstand bezien, mengt zich het schilderij echter tot een realistische weergave.

Bijbel gerelateerde schilderijen
Door de jaren heen is het accent steeds meer komen te liggen op datgene wat ik wil uitdragen. Mijn werk bevat zowel maatschappijkritische noten als lyrische verbeeldingen. Inspiratie put ik vaak uit de Bijbel. Realisme begon ik te beleven als iets wat ook af kan leiden van de kern, en paste ik daarom minder vaak toe. Het werk wat ik nu maak, zit vaak vol betekenissen. Kleuren, vormen of onderwerpen hebben vaak een symbolische waarde. Wilt u ook één of meerdere vanuit de Bijbel geïnspireerde schilderijen? Dan kunt u mij opdracht geven tot het maken van zulke betekenisvolle schilderijen. U kunt kiezen tussen een maatschappij kritische insteek of een Bijbeltekst als leidraad. De beeldtaal van deze schilderijen is abstract of sterk abstraherend figuratief. Dat laatste wil zeggen dat het onderwerp sterk vereenvoudigd is weergegeven. Daardoor is er ondanks het ontbreken van het realisme nog wel herkenbaarheid. Hoewel u natuurlijk ook gewoon één schilderij kan bestellen, is het goed om te bedenken dat er wel veel eenheid kan ontstaan in een huis, bedrijf of instelling, door in verschillende ruimten een schilderij van de zelfde schilder te hangen. Voor u als opdrachtgever heb ik het volgende advies: Bestel bij mij, wanneer u over grotere ruimten beschikt, zoals in bedrijven en instellingen, schilderijen die uitgevoerd zijn in acrylverf. Deze schilderijen zijn intens van kleur, scherp geprijsd en kunnen snel geleverd worden. Dit is mogelijk door onder meer het snelle drogen van acrylverf en het feit dat deze schilderijen niet ingelijst hoeven te worden. Het karakter van deze schilderijen vraagt naar namelijk niet per se om een lijst. Wilt u juist een schilderij voor in de woonkamer? Dan voldoet een schilderij in olieverf vaak eerder. Juist door de grotere concentratie en het warmere en diepere karakter. Deze schilderijen worden standaard geleverd met lijst. In een groot, licht huis zal een schilderij in acrylverf echter ook goed tot zijn recht komen. In een chic ambiance is doorgaans een groot schilderij in olieverf het meest aan te bevelen. Voor nader advies kunt u mij bellen op 06-40195244

Impressies
In de 19e eeuw ontstond het impressionisme. Schilders van het impressionisme wilden een impressie (een indruk) geven van wat ze zagen. Dat deden ze met snelle, duidelijk zichtbare penseelstreken. Een deel van mijn werk kun je zien als impressionistisch. Mijn impressies zijn schilderijen met een vluchtig karakter. Zij ontstonden als experimenten voor wat betreft het lossere schilderen. Vanaf 2015 ben ik die lossere toets ook gaan gebruiken in ander werk. Wanneer u belangstelling hebt voor een vlot geschilderd portret of een impressie van uw huisdier, om maar enkele voorbeelden te noemen, kunt u hiervoor bij mij terecht!

Improvisaties
Op een keer werd ik gevraagd een improvisatie orgelconcert te geven in de Bergkerk te Deventer. Het idee was dat ik tijdens dat concert grote schilderijen zou exposeren. De improvisaties op het orgel en de geëxposeerde schilderijen zouden samen een eenheid vormen. Daardoor kwam ik op het idee de schilderijen zelf ook te improviseren. Ik heb toen vijf Bijbelteksten, waarvoor ik ook al een melodie gecomponeerd had, als uitgangspunt gebruikt. De vijf improvisaties op het orgel hadden het zelfde onderwerp als de vijf geschilderde improvisaties, die tijdens het concert om de beurt getoond werden aan het publiek. Door deze verrijkende ervaring ben ik ook in mijn andere werk vrijer geworden. Ook ben ik meer improvisaties gaan schilderen. Ook nu kunt u mij hiervoor een opdracht verstrekken!  

Nieuw werk
Tegenwoordig werk ik graag in verschillende stijlen naast elkaar. In mijn nieuwere realistische werk laat ik detaillering eerder opkomen vanuit de verf. Van een afstand lijkt het dus gedetailleerder dan van dichtbij. Het is daarmee ten opzichte van mijn eerdere realistische schilderijen meer impressionistisch van aard. (Zie ‘Impressies’) In 2018 – 2019 heb ik een serie kleine toegankelijke schilderijen gemaakt ter gelegenheid van mijn eerste expositie in mijn huidige woonplaats Veenendaal. Met dit werk hoop ik mensen laagdrempelig kennis te laten maken met mijn werk. Mijn nieuwere abstracte* werk is een serie over de Psalmen. Elk schilderij is geïnspireerd door een Psalm. De kleinere schilderijen voerde ik uit in olieverf. Voor de grotere doeken, maakte ik gebruik van acrylverf. De meeste van deze werken zijn in opdracht geschilderd. Zie ook ‘Bijbel gerelateerde schilderijen’ .

*Het woord abstract gebruik ik hier om duidelijk te maken dat er geen sprake is van een voorstelling die herkenbaar is vanuit de realiteit. Op deze wijze wordt het woord ‘abstract’ heel vaak gebruikt. ‘Abstract’ is in de kunst echter eigenlijk een vakterm, waarmee de aandacht gevestigd wordt op de vormen, kleuren, tonen en de materie. Het is goed om te beseffen dat elk schilderij een abstracte kant heeft. Een schilderij is immers altijd samengesteld uit vorm, kleur, toon en materie? Tegelijkertijd is er ook altijd sprake van een voorstelling. Mondriaans abstracte schilderij ‘Victory Boogiewoogie’ gaat toch echt over Boogiewoogie en de Abstract Landscapes van Willem de Kooning zijn onmiskenbaar geïnspireerd op licht en landschap.

Tekenen
Sneltekenen en portret tekenen Een sneltekenaar in actie op een bedrijfsfeestje werkt als de kers op de taart. Een jubileum, opening, heropening of teambuildingsactiviteit in het vooruitzicht? Huur mij tijdig in! Ook een bruiloft is een erg geschikte gelegenheid. Verhoog de feestvreugde en trakteer je gasten op een cartoon! De mogelijkheden:

Sneltekenen
Na ca. 7 minuten poseren heb je een milde maar treffend gelijkende cartoon van jezelf. Doordat de cartoons snel klaar zijn, kunnen er veel mensen getekend worden! Per dagdeel € 399,- (inclusief BTW) excl. reiskostenvergoeding

Portrettekenen
Na ca. 15 tot 20 minuten poseren heb je een goed gelijkend portret van jezelf. Per dagdeel € 399,- (inclusief BTW) excl. Reiskostenvergoeding

Anekdote sneltekenen Mijn werkterrein was die dag een druk bezocht evenement. Nauwelijks had ik mij geïnstalleerd of de eerste klanten dienden zich aan. Nadat ik een aantal portretten getekend had, kwam er een meneer voorbij die ik meteen herkende. Lachend draaide hij zich om. ‘U heb ik de vorige keer getekend!’ zei ik tegen hem, ‘en uw zoon ook’. ‘Ja,’ zei hij, ‘weet je dat ik hem daardoor heel anders ben gaan zien?’ ‘O ja?,’ zei ik verrast. ‘Dat zit zo,’ legde hij uit, ‘Ik heb altijd gevonden, dat mijn oudste zoon veel op mij lijkt, en mijn jongste zoon veel minder. Maar nu ik die tekening zag, dacht ik ‘verdraaid, het is andersom! Mijn jongste zoon lijkt meer op mij.’’ Het was lang niet de eerste keer dat ik op deze locatie portretten tekende. Heeft het dan nog wel zin om er weer te gaan zitten? Maar als er dan weer evenveel belangstelling is als vorig jaar om deze tijd, en er ook nog van die leuke reacties komen als bovenstaand, weet je weer waarvoor je het gedaan hebt.

Tekeningen in opdracht
Wilt u bijvoorbeeld een in houtskool uitgewerkt portret aan de muur? Of een in oliepastel uitgevoerde verbeelding van een Bijbeltekst? Of pentekening van u en uw werkplek? Dan kunt u mij een opdracht geven tot het maken van zo’n kunstwerk.

Kaarten
Een geboorte, een bruiloft, een zakelijk jubileum, oud en nieuw; het kunnen allemaal aanleidingen zijn om een kaart rond te sturen of uit te delen. Wees eens origineel, en laat hem tekenen door een kunstenaar! U verstrekt de opdracht en, wij regelen de rest. U krijgt het pakket kaarten thuis bezorgd.
Een extra optie is dat u ook de originele tekening er bij aankoopt en in laat lijsten.

Tekentechnieken
Tekeningen maak ik graag met Oost-Indische inkt van Nederlandse bodem. Daarnaast gebruik ik houtskool, oliepastel, professioneel kleurpotlood en andere materialen. Voor het maken van sneltekeningen maak ik gebruik van grafietstift. Grafiet is hetzelfde materiaal als waarvan de stift in een potlood gemaakt is. Alleen een grafietstift heeft geen houten omhulsel, maar is van massief grafiet. Daardoor is er meer afwisseling in lijnvoering mogelijk. Bovendien hoef je een grafietstift veel minder vaak te slijpen. Daardoor kun je er veel sneller mee werken.