Musiceren

Muzikaal ben ik actief als componist, organist en pianist. Daarnaast ben ik pianostemmer.

Componeren
In hoofdzaak houd ik mij bezig met het componeren van kerkmuziek. Deze is vaak bedoeld voor koor en/of orgel, maar ook andere instrumentaties komen voor. Het lied heeft mijn bijzondere aandacht. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar het toonzetten van letterlijke Bijbelteksten. Deze melodieën voorzie ik vaak van een zetting (harmonisatie) voor koor, orgel of piano. Een koorzetting kenmerkt zich door de mogelijkheid deze vierstemmig te zingen. Dat betekent dat de hoeveelheid lettergrepen en de tekstuele beaccentuering gelijk moet zijn in alle vier de partijen. Een zetting voor orgel kenmerkt zich door een cantus firmus (uitkomende stem) met begeleidende akkoorden. Een deel van mijn liederen is speciaal bedoeld voor koor en/ of solozang. Andere liederen kunnen ook dienen ten behoeve van samenzang. Daarnaast ben ik ook gedichten gaan gebruiken als inspiratie. Dit resulteerde in liederen voor piano en sopraan. De piano partij heeft hierbij het karakter van een klankschildering die de inhoud van de liederen in hoge mate onderstreept. Wie mij een compositie opdracht wil geven, kan mij daartoe een Bijbeltekst of gedicht aanreiken. Een trouwtekst of een jubileum kunnen een mooie aanleiding zijn. Het tarief voor een lied van 1 pagina is € 250,- (excl. BTW) U krijgt daarvoor een melodie met zetting voor koor, orgel of piano naar dat u wenst. Vanzelfsprekend zijn er veel meer mogelijkheden. Een klassiek lied met uitgewerkte pianopartij bijvoorbeeld of een trio voor fluit, viool en cello, of een muziekstuk voor koor en orgel behoren tot de mogelijkheden. De prijzen hiervan worden naar opdracht bepaald, omdat het om maatwerk gaat.

Organist / pianist
Sinds 2014 ben ik organist op het prachtige Vollebregt orgel van de Sint Stevenskerk te Werkhoven. In de Ludenkapel in Doorn ben ik organist sinds 2012. Als organist en pianist ontving ik mijn opleiding aan het Fontys Conservatorium in Tilburg van 2010 – 2014. Orgel studeerde ik daar bij Henco de Berg. Daarbij was er niet alleen aandacht voor de diverse stijlen uit de geschiedenis van de orgelliteratuur. Ook improvisatie kwam ruim aan bod. Bij Ad van Sleeuwen volgde ik lessen barokinterpretatie, basso continuo en harmonium. Masterclasses volgde ik o.a. bij Ben van Oosten en Wolfgang Baumgratz (Bremen). Ook Gerrit Christiaan de Gier behoort tot mijn leermeesters. Van 2000 – 2004 ontving ik van hem improvisatieles.

Diensten
U kunt mij uitnodigen en inhuren voor het begeleiden van rouw- en trouwdiensten. Samen bespreken we uw speciale wensen. Het begeleiden van zo’n bijzondere dienst vergt natuurlijk de nodige studie en voorbereiding. Tarief: € 250,- (excl. BTW)

Concerten
Ook geef ik orgelconcerten of verleen ik op het orgel of piano mijn medewerking aan concerten. Speciale aandacht vraag ik u voor het feit dat u mij kunt uitnodigen voor het geven van een orgel improvisatieconcert. Literatuurspel behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Tegenwoordig vervul ik tijdens optredens vaak een begeleidende rol op de piano. De ensemble setting is ook een passie van mij. Ik vind het heerlijk om samen te musiceren!

Piano stemmen
Ook kunt u bij mij terecht voor het stemmen van uw piano. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan eerst op mijn website www.pianostemmerjohannesneven.com

Gastlessen en workshops
Telkens als ik gevraagd wordt om workshops of gastlessen te geven op een school, wordt er een ander thema aangereikt. Wel gaat het vaak om meerdere workshops op één dag. Doorgaans staat het schilderen centraal. Een thema kan bijvoorbeeld ‘Van Gogh’, ‘Stillevens’, ‘Vogels’, ‘Bauhaus’ of ‘Rembrandt’ zijn. Maar ook een muziekworkshop behoort tot de mogelijkheden. We gaan dan zingen en houden ons bezig met muzikale middelen zoals melodie, harmonie en ritme. Tarief € 300,- excl. BTW (voor les aan de jeugd onder de 21 wordt geen BTW berekend) Ook bedrijfsteambuilding is een uitermate geschikte kans om met het hele personeel te gaan schilderen. Laat uw personeel eens hun visie op de mogelijkheden van uw bedrijf verbeelden! Of laat hen in groepjes van twee of meer collega’s gezamenlijk een schilderij maken! Voor deze workshops wordt maatwerk geleverd! Tarieven op aanvraag.